Zdania warunkowe III

Use of English - zdania warunkowe III
Use of English - zdania warunkowe III

Zdania warunkowe – typ III

Zdania warunkowe III typu mówią o warunku w przeszłości i o skutku, który również miał miejsce w przeszłości. Po spójniku używamy czasu Past Perfect, a w drugim zdaniu “would”+“have”+III forma czasownika:
If he hadn’t been so careless, he wouldn’t have broken his leg.
Gdyby nie był taki nierozważny, nie złamałby nogi.

If anybody had stayed in, the man would have been killed.
Gdyby ktoś został wewnątrz, mężczyzna by zginął.

He wouldn’t have been expelled from school if he had behaved properly.
Nie zostałby usunięty ze szkoły, jeśli zachowywałby się właściwie.

Trzeba zwrócić uwagę, że w języku polskim w zdaniach warunkowych nie zawsze rozróżniamy, czy dane zdanie dotyczy teraźniejszości czy przeszłości.

Zdanie: “Gdybym lubił konie, miałbym ich wiele” może dotyczyć zarówno teraźniejszości jak i przyszłości. Archaizmem w języku polskim jest czas zaprzeszły, trochę podobny do Past Perfect: “Gdybym lubił był konie, miałbym ich wiele.”

W języku pisanym możliwe jest następujące przekształcenie zdań warunkowych III typu:
If I had known earlier, I wouldn’t have done anything for him.
Gdybym wiedział wcześniej, nic bym nie zrobił dla niego.

Had I known earlier, I wouldn’t have done anything for him.
Gdybym wiedział wcześniej, nic bym nie zrobił dla niego.

W mowie zależnej w III trybie warunkowym nie zmieniamy czasów:
If I had had a driving licence, I’d have bought a car.
Gdybym miał prawo jazdy, kupiłbym samochód.

He said that if he had had a driving license, he’d have bought a car.
Powiedział, że gdyby miał prawo jazdy, kupiłby samochód.

Test

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Use of English Zdania warunkowe III
Loading ...