PRZENOSZENIE PRZEDMIOTÓW - BRING czy TAKE

Aby wyrazić, że jakiś przedmiot czy osoba przemieszcza się do miejsca, w którym się znajdujemy, posługujemy się w języku angielskim czasownikiem „bring” (w znaczeniu ‘przynieść’, ‘przyprowadzić’ itp.):

(1a) I brought you some flowers.
Przyniosłem ci trochę kwiatów.
(1b) *I took you some flowers.
(2) He brought me some flowers.
Przyniósł mi trochę kwiatów.

Należy zwrócić szczególną uwagę, że wyrazu „bring” używamy nie tylko w odniesieniu do przenoszenia przedmiotów, ale i do ruchu osób, np.:

(3a) This is the first time I’ve been in an orphanage! Why have you brought me here?
Pierwszy raz jestem w sierocińcu! Czemu mnie tu przyprowadziłeś?
(3b) *This is the first time I’ve been in an orphanage! Why have you taken me here?

Gdy ruch opisywanego obiektu następuje z miejsca, w którym jest osoba mówiąca, w jakieś inne miejsce, używamy czasownika „take” (w znaczeniu ‘wziąć (coś gdzieś)’, ‘zanieść’ itp.):

(4) I’ll take you to Paris one day.
Zabiorę cię kiedyś do Paryża.
(5a) I am going to take this bag for this trip.
Zamierzam wziąć tę torbę na wycieczkę.
(5b) *I am going to bring this bag for this trip.

Porównaj zdania:

(6) He took me to hospital.
Zabrał mnie (tam) do szpitala. (osoba mówiąca nie znajduje się w szpitalu)
(7) He brought me to hospital.
Przywiózł mnie (tu) do szpitala. (osoba mówiąca znajduje się w szpitalu)

Warto zauważyć, że osoba mówiąca może odnosić się do swojej przyszłej lokalizacji, np.:

(8a) Can you bring the book to the office? I’ll be there tomorrow around noon.
Czy możesz przynieść książkę do biura? Będę tam koło południa.
(Książka ma być przyniesiona do biura z innego miejsca niż to, w którym odbywa się rozmowa.)
(8b) Can you take the book to the office? I’ll be there tomorrow around noon.
(Książką ma być przyniesiona do biura z miejsca, w którym odbywa się rozmowa.)
(9a) Can you take the book to the office? I won’t be able to do it myself as I’m going abroad.
Czy możesz zanieść książkę do biura? Sam nie dam rady tego zrobić, bo wyjeżdżam zagranicę.
(9b) *Can you bring the book to the office? I won’t be able to do it myself as I’m going abroad.

W szczególnym przypadku, gdy ktoś udaje się z miejsca, w którym się znajdujemy gdzieś indziej, i przynosi coś stamtąd, możemy użyć czasownika „fetch” (‘pójść gdzieś i przynieść coś’), np.:

(10) Don’t worry - I’ll fetch you some flowers.
Nie martw się - pójdę i przyniosę ci trochę kwiatów.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne PRZENOSZENIE PRZEDMIOTÓW - BRING czy TAKE
Loading ...