Przedimek angielski "A" oraz "AN"

Przedimek angielski "A" oraz "AN"


Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo angielski przedimek "A" oraz "AN".
Angielski przedimek (article) opisany jest także w artykułach:Angielski przedimek (article) - wprowadzenie

Angielski przedimek "A/AN"

Angielski przedimek "A/AN" czy"ONE"

Angielski przedimek (article) a nazwy własne

Angielski przedimek (article) - pomijanie

Angielski przedimek "THE"Przedimki dzielimy w języku angielskim na nieokreślone i określone. Przedimek "a"/"an" jest przedimkiem nieokreślonym, występuje przed rzeczownikami liczby pojedynczej należącymi do grupy rzeczowników policzalnych (por. RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE). Forma "a" pojawia się przed rzeczownikami zaczynającymi się na spółgłoskę, a forma "an" przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę.


Przedimka "a"/"an" używamy w następujących sytuacjach:


- gdy mówimy o osobie lub rzeczy, której nie znamy lub nie zna jej nasz odbiorca (nie wspominaliśmy o niej we wcześniejszej części wypowiedzi):


(1) My sister lives in a very nice house.

Moja siostra mieszka w bardzo ładnym domu.

(2) Mary has bought a new dress.

Mary kupiła nową sukienkę.


- gdy mamy na myśli jakiś pojedynczy egzemplarz, bez znaczenia który:


(3) Can you lend me a pen?

Czy możesz pożyczyć mi długopis?


- gdy mówimy o przynależności danej osoby bądz przedmiotu do pewnej klasy lub grupy:


(4) John is a doctor.

John jest lekarzem.


- gdy mamy na myśli któregokolwiek przedstawiciela danej grupy (w szczególności przy wygłaszaniu prawd ogólnych, dotyczących wszystkich członków grupy):


(5) A teacher must like children.

Nauczyciel musi lubić dzieci.

(6) An elephant has a trunk.

Słoń ma trąbę.


- w określeniach dotyczących częstotliwości, miar, wag typu "once a week" (‘raz w tygodniu'), "twice a month" (‘dwa razy w miesiącu'), "seventy miles an hour" (‘siedemdziesiąt mil na godzinę'), "$5 a kilo" (‘5 dolarów za kilogram'):


(7) It costs $10 a kilo.

To kosztuje 10 dolarów za kilogram.

(8) I go there three times a week.

Chodzę tam trzy razy w tygodniu.


Warto zauważyć, że w wyrażeniach tego typu przedimek "a"/"an" może być też zastąpiony przez "per".- wyjątkowo przed rzeczownikami niepoliczalnymi (por. RZECZOWNIKI NIEPOLICZALNE UŻYTE JAKO POLICZALNE):


(9) Her mother shows a deep understanding of her behaviour.

Jej matka wykazuje głębokie zrozumienie dla jej zachowania.


- aby zaakcentować, że kogoś nie znamy:


(10) A MrBrown called while you were sleeping.

Dzwonił (jakiś) pan Brown, gdy spałeś.


Przedimka "a"/"an" nie używamy w liczbie mnogiej (w znaczeniach, które wymagałyby przedimka nieokreślonego, rzeczownika w liczbie mnogiej nie poprzedzamy najczęściej żadnym przedimkiem, por. LICZBA MNOGA - WPROWADZENIE).


(11) I met interesting people yesterday.

Spotkałem wczoraj interesujących ludzi.
PRZEDIMEK "A"/"AN" CZY "ONE"


Gdy coś liczymy lub mierzymy, możemy w znaczeniu ‘jeden' użyć zarówno przedimka "a"/"an", jak i liczebnika "one" (ten ostatni występuje częściej w tekstach o charakterze oficjalnym):


(1a) I want to live a hundred years.

(1b) I want to live one hundred years.

Chcę żyć sto lat.


Słowo "a" pojawia się tylko przed pojedynczym liczebnikiem takim jak "hundred" ‘sto', "million" ‘milion' itp., a nigdy w środku liczebnika złożonego. Możemy zatem powiedzieć: "a thousand" i "four thousand one hundred", ale nie *"four thousand a hundred".


Nie używamy słowa "one" w wyrażeniach "a week", "a month", "a year" itp., które tłumaczymy na język polski jako ‘tygodniowo', ‘miesięcznie', ‘rocznie':


(2a) We pay $100 in rent a month.

Płacimy czynsz 100 dolarów miesięcznie.

(2b) *We pay $100 in rent one month.

(3) He earns one/a million pounds a year.

On zarabia milion funtów rocznie.


Znaczenie ‘półtora' oddajemy zazwyczaj w języku angielskim za pomocą konstrukcji "one and a half" (warto zapamiętać, że łączy się ona zawsze z rzeczownikami w liczbie mnogiej, por. LICZBA MNOGA - WPROWADZENIE):


(4) I've been studying history for one and a half hours.

Uczyłam się historii półtorej godziny.


Tę samą myśl możemy oddać także bez użycia liczebnika "one":


(5) I've been studying history for an hour and a half.Poza wypadkami opisanymi powyżej przedimek "a"/"an" i liczebnik "one" nie są na ogół używane w podobnym znaczeniu:


(6) A car is not enough.

Samochód nie wystarczy (w domyśle: potrzeba czegoś więcej niż tylko samochodu).

(7) One car is not enough.

Jeden samochód nie wystarczy (w domyśle: potrzeba więcej samochodów).


Por. KWANTYFIKATORY

LICZEBNIKI - ZASADY UŻYCIA

"ONE" CZY "ONES"

"ONE" UOGÓLNIAJąCE

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Nauka - treści losowe

Główna Nauka Przedimki Przedimek angielski "A" oraz "AN"
Loading ...