CROSS-LEGGED

Właściwe użycie określenia “cross-legged” może sprawiać kłopoty ze względu na podobieństwo do wyrażenia “with one’s legs crossed”. Określenia “cross-legged” odnosi się tylko do siedzenia na podłodze (lub innej płaskiej powierzchni) ze skrzyżowanymi nogami (czyli “po turecku”). Oto przykłady użycia:

(1) I saw Adam sitting cross-legged on his table and singing a sad ballad about his girlfriend.
Zobaczyłem Adama siedzącego po turecku na swoim stole i śpiewającego smutną balladę o swojej dziewczynie.
(2) Have you seen that tiny cross-legged figure of Buddha in the National Museum?
Czy widziałeś tę malutką figurkę Buddy ze skrzyżowanymi nogami w Muzeum Narodowym?

Określenia “cross-legged” nie możemy użyć, kiedy chcemy powiedzieć o kimś, że siedzi na krześle z nogą założoną na nogę. Właściwym wyrażeniem jest wtedy “with one’s legs crossed”:

(3a) This is the armchair in which our grandfather always sat with his legs crossed and read newspapers.
To jest fotel, w którym nasz dziadek zawsze siedział z nogą założoną na nogę i czytał gazety.
(3b) *This is the armchair in which our grandfather always sat cross-legged and read newspapers.

Zdanie (3b) mogłoby być zinterpretowane jako poprawne, jeśli osoba, o której mowa, siedziała na fotelu “po turecku”, a nie z jedną nogą na ziemi, a drugą założoną.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Loading ...