WIELE - OKREŚLENIA (MANY CZY MUCH)

Angielski. Kurs dla wiecznie początkujących. Nowa edycja Kolejny raz zaczynasz powtarzać materiał od podstaw?
Jeśli tak, Angielski. kurs dla wiecznie początkujących jest właśnie dla ciebie!
Sprawdź teraz >>

Wyrazy “many” i “much” można przetłumaczyć na język polski jako ‘dużo’. Ponieważ jednak “many” odnosi się wyłącznie do rzeczowników policzalnych, dokładniejszym polskim odpowiednikiem tego wyrazu jest raczej ‘wiele’. Słowa “much” używa się natomiast tylko w odniesieniu do rzeczowników niepoliczalnych:(1) There isn’t much room in the house.

W tym domu nie ma dużo miejsca.

(2a) I’ve read many books in French.

Przeczytałem wiele książek po francusku.

(2b) *I’ve read much books in French.Many” i “much” mogą występować bez określanego przez nie rzeczownika, jeśli wiadomo, jakich rzeczy lub osób dotyczy dana wypowiedź:(3) Could you please buy some bread? There isn’t much left.

Czy mógłbyś kupić trochę chleba? Nie zostało (go) dużo.

(4) My teacher claims my essay is full of mistakes but I haven’t found all that many.

Mój nauczyciel twierdzi, że w moim wypracowaniu jest pełno błędów, ale ja nie znalazłem (ich) aż tak wiele.How much” to odpowiednik polskiego ‘ile’. Konstrukcji tej używa się w odniesieniu do rzeczowników niepoliczalnych. O rzeczowniki policzalne pytamy przy użyciu słów “how many”:(5) How much money do we need to have our flat renovated?

Ile pieniędzy potrzebujemy, by wyremontować nasze mieszkanie?

(6) How many guests are you expecting?

Ilu gości oczekujesz?Zarówno “much”, jak i “many” występują przeważnie w pytaniach oraz w zdaniach z negacją. Użycie przeczenia w połączeniu z “much”/“many” ma na celu podkreślenie niewielkiej ilości rzeczy lub osób, o których mówimy:(7) I’m afraid our daughter doesn’t pay much attention to our feelings.

Obawiam się, że nasza córka nie przywiązuje wielkiej wagi do naszych uczuć.

(8) Not many students seemed to be interested in the lecture.

Niewielu studentów okazywało zainteresowanie wykładem.W języku mówionym w zdaniach twierdzących “much” i “many” zastępuje się wyrażeniami typu “a lot of” (‘mnóstwo’, ‘dużo’), “a great deal of” (‘sporo’) itp., np.:(9a) We took many photos during our journey to Spain last year.

Zrobiliśmy dużo zdjęć podczas naszej podróży do Hiszpanii w zeszłym roku.

(9b) We took a lot of photos during our journey to Spain last year.

Angielski. Kurs dla wiecznie początkujących. Nowa edycja Kolejny raz zaczynasz powtarzać materiał od podstaw? 
Jeśli tak, Angielski. kurs dla wiecznie początkujących jest właśnie dla ciebie!
Sprawdź teraz >>

W sytuacjach formalnych i w języku pisanym “much” i “many” występują natomiast dosyć często:(10) Much remains to be done as far as environmental problems are concerned.

Pozostaje wiele do zrobienia w kwestii problemów środowiska.Many of” i “much of” to wyrażenia używane, gdy mamy na myśli dużą liczbę rzeczy lub osób stanowiących część jakiejś grupy:(11) Many of my friends were invited to the party.

Wielu spośród moich przyjaciół zostało zaproszonych na przyjęcie.

(12) Not much of what you had told me proved true.

Niewiele z tego, co mi powiedziałeś, okazało się prawdą.Many” i “much” często łączą się z “so” (‘tak’), “as...as” (‘tak...jak’) i “too” (‘zbyt’) - oznaczają wówczas odpowiednio: ‘tyle’ (‘tak dużo’), ‘tak dużo jak’ (‘tyle samo co’), ‘zbyt dużo’ (‘za dużo’):(13) She had so much work to do yesterday that she wasn’t able to meet us.

Miała wczoraj tyle (tak dużo) pracy do zrobienia, że nie mogła się z nami spotkać.

(14) There were as many girls at the party as boys.

Na przyjęciu było tyle samo dziewcząt co chłopców.

(15) There’s too much noise in here. I can’t hear you!

Jest tu za dużo hałasu (za głośno). Nie słyszę cię!W stopniu wyższym i najwyższym “many” i “much” przybierają takie same formy: odpowiednio “more” (‘więcej’) oraz “the most” (‘najwięcej’):(16) Tom’s got more toys than any other child I know.

Tom ma więcej zabawek niż jakiekolwiek dziecko, które znam.

(17) If I had more time, I would write a novel.

Gdybym miał więcej czasu, napisałbym powieść.

(18) It’s a competition to see who could drink the most wine in the shortest time.

To są zawody, w których chodzi o to, aby zobaczyć, kto wypiłby najwięcej wina w najkrótszym czasie.Most (of)” (ale nie “the most (of)”) jest odpowiednikiem polskiego słowa ‘większość’:(19) Most of the citizens have voted for this candidate in the local elections.

Większość obywateli głosowała na tego kandydata w wyborach lokalnych.Bywa, że wyraz “much” łączy się z czasownikiem. Podkreślona zostaje wówczas intensywność danej czynności lub duża ilość czasu na nią poświęcona:(19) I didn’t travel much when I was your age.

Nie podróżowałem wiele, kiedy byłem w twoim wieku.

(20) She definitely works too much.

Ona zdecydowanie za dużo pracuje.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne WIELE - OKREŚLENIA (MANY CZY MUCH)
Loading ...