The two faces of Rumsfeld


Artykuł pochodzi z pisma "Guardian"

2000: director of a company which wins $200m contract to sell nuclear reactors to North Korea
2002: declares North Korea a terrorist state, part of the axis of evil and a target for regime change

Randeep Ramesh
Friday May 9, 2003
The Guardian
Donald Rumsfeld, the US defence secretary, sat on the board of a company which three years ago sold two light water nuclear reactors to North Korea - a country he now regards as part of the "axis of evil" and which has been targeted for regime change by Washington because of its efforts to build nuclear weapons.
Mr Rumsfeld was a non-executive director of ABB, a European engineering giant based in Zurich, when it won a $200m (£125m) contract to provide the design and key components for the reactors. The current defence secretary sat on the board from 1990 to 2001, earning $190,000 a year. He left to join the Bush administration.
The reactor deal was part of President Bill Clinton's policy of persuading the North Korean regime to positively engage with the west.
The sale of the nuclear technology was a high-profile contract. ABB's then chief executive, Goran Lindahl, visited North Korea in November 1999 to announce ABB's "wide-ranging, long-term cooperation agreement" with the communist government.
The company also opened an office in the country's capital, Pyongyang, and the deal was signed a year later in 2000. Despite this, Mr Rumsfeld's office said that the defence secretary did not "recall it being brought before the board at any time".
In a statement to the American magazine Newsweek, his spokeswoman Victoria Clarke said that there "was no vote on this". A spokesman for ABB told the Guardian yesterday that "board members were informed about the project which would deliver systems and equipment for light water reactors".
Just months after Mr Rumsfeld took office, President George Bush ended the policy of engagement and negotiation pursued by Mr Clinton, saying he did not trust North Korea, and pulled the plug on diplomacy. Pyongyang warned that it would respond by building nuclear missiles. A review of American policy was announced and the bilateral confidence building steps, key to Mr Clinton's policy of détente, halted.
By January 2002, the Bush administration had placed North Korea in the "axis of evil" alongside Iraq and Iran. If there was any doubt about how the White House felt about North Korea this was dispelled by Mr Bush, who told the Washington Post last year: "I loathe [North Korea's leader] Kim Jong-il."
The success of campaigns in Afghanistan and Iraq have enhanced the status of Mr Rumsfeld in Washington. Two years after leaving ABB, Mr Rumsfeld now considers North Korea a "terrorist regime - teetering on the verge of collapse" and which is on the verge of becoming a proliferators of nuclear weapons. During a bout of diplomatic activity over Christmas he warned that the US could fight two wars at once - a reference to the forthcoming conflict with Iraq. After Baghdad fell, Mr Rumsfeld said Pyongyang should draw the "appropriate lesson".
Critics of the administration's bellicose language on North Korea say that the problem was not that Mr Rumsfeld supported the Clinton-inspired diplomacy and the ABB deal but that he did not "speak up against it". "One could draw the conclusion that economic and personal interests took precedent over non-proliferation," said Steve LaMontagne, an analyst with the Centre for Arms Control and Non-Proliferation in Washington.
Many members of the Bush administration are on record as opposing Mr Clinton's plans, saying that weapons-grade nuclear material could be extracted from the type of light water reactors that ABB sold. Mr Rumsfeld's deputy, Paul Wolfowitz, and the state department's number two diplomat, Richard Armitage, both opposed the deal as did the Republican presidential candidate, Bob Dole, whose campaign Mr Rumsfeld ran and where he also acted as defence adviser.
One unnamed ABB board director told Fortune magazine that Mr Rumsfeld was involved in lobbying his hawkish friends on behalf of ABB.
The Clinton package sought to defuse tensions on the Korean peninsula by offering supplies of oil and new light water nuclear reactors in return for access by inspectors to Pyongyang's atomic facilities and a dismantling of its heavy water reactors which produce weapons grade plutonium. Light water reactors are known as "proliferation-resistant" but, in the words of one expert, they are not "proliferation-proof".
The type of reactors involved in the ABB deal produce plutonium which needs refining before it can be weaponised. One US congressman and critic of the North Korean regime described the reactors as "nuclear bomb factories".
North Korea expelled the inspectors last year and withdrew from the nuclear non-proliferation treaty in January at about the same time that the Bush administration authorised $3.5m to keep ABB's reactor project going.
North Korea is thought to have offered to scrap its nuclear facilities and missile programme and to allow international nuclear inspectors into the country. But Pyongyang demanded that security guarantees and aid from the US must come first.
Mr Bush now insists that he will only negotiate a new deal with Pyongyang after the nuclear programme is scrapped. Washington believes that offering inducements would reward Pyongyang's "blackmail" and encourage other "rogue" states to develop weapons of mass destruction.

Bellicose – wishing to start war
Détente – odprężenie
To defuse – rozładować
To dismantle – rozmontować
To enhance – to improve, ulepszyć
To engage – zaangażować się
To expell – wydalić
Hawkish – someone who prefers to use force than peaceful solutions
Inducement – bodziec
To loathe – to hate
To proliferate – to grow rapidly, mnożyć się, rozprzestrzeniać
To scrap – to not continue with a project or plan
To teeter on the verge – stać na krawędzi
To take precedent – wziąć górę


TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Clickandbite

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

So many words, so little time...

So many words, so little time... by Andrzej, April 2003 Phrasal verbs, synonyms, false friends, words that keep us up at night ... Is it possible to possess good vocabulary while living ou...

Present Simple

Present Simple by Andrzej, May 2003 Forma twierdzaca: (I, you, we, they) sleep well - (He, she, it) sleeps well Forma pytajaca: Do I (you, we, they) sleep well? - Does (he, she, it...

Tenses. Do They Make YOU Tense?

To, ze czasy ciezkie sa, wszyscy wiemy. Jak sie do nich zabrac? Dlaczego niektore sprawiaja nam wiecej klopotu niz inne? Czy jest w ogole jakis sposob zeby zapanowac nad ta bestia? Chyba nie. Ale pr...

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Gramatyka angielska

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

BY czy VIA

Przyimek "via" ('przez', 'za pośrednictwem') określa taką sytuację, w której pokonując odległość z jednego punktu do drugiego, przechodzi się przez jakiś punkt trzeci, umiejscowiony między począ...

BREATH - wyrażenia

Wyraz „breath” jest rzeczownikiem, odnosi się do ‘oddechu’, np.:(1a) Hold your breath! Wstrzymaj oddech!(1b) *Hold you breathe! (2) She had bad breath.Miała brzydki oddech.(3) ...

Present Simple

W czasie teraźniejszym prostym Present Simple formy czasownika we wszystkich osobach z wyjątkiem trzeciej osoby liczby pojedynczej mają taką samą formę, jak bezokolicznik bez słówka to (czyli p...

Przedimek angielski (article) - pomijani…

Przedimek angielski (article) - pomijanie Angielski przedimek (article) to jedno z najtrudniejszych zagadnień, jakie obejmuje gramatyka angielska. W niniejszym artykule omawiamy szczegółowo, kiedy ...

LEND czy BORROW

Szukasz skutecznego sposobu na naukę i utrwalenie słownictwa?Fiszki PLUS Zwroty konwersacyjne to pakiet, dzięki któremu szybko i skutecznie nauczysz się zaawansowanych zwrotów konwersacyjnyc...

TELL czy SAY

Czasowniki "say" (czas przeszły "said\", imiesłów bierny "said") i "tell" (czas przeszły "told\", imiesłów bierny "told") tłumaczy się na polski zazwyczaj jako 'mówić' lub 'powiedzieć'.\...

BORN - wyrażenia

Słowo "born" oznacza 'urodzony' i wchodzi w skład biernej konstrukcji "be born" ('być urodzonym'), która odpowiada polskim frazom z czasownikiem 'urodzić się' w stronie czynnej:(1) I was bor...

ANXIOUS

Wymowa przymiotnika „anxious” sprawia zazwyczaj Polakom wiele trudności, warto więc zwrócić na nią szczególną uwagę. Wyraz ten może znaczyć ‘zaniepokojony’, ‘niespokojny&...

RYNEK

Rzeczownik "market" odnosi się do 'rynku' (także w sensie ogółu dóbr dostępnych w danym kraju, regionie, itp.), 'targowiska\':(1) There is a flea market here on Saturdays.W soboty jest tu targowi...

AROUND czy ABOUT

Zarówno „about”, jak i „around” używane są jako przyimki (np. „about/around the garden” ‘po ogrodzie’) i przysłówki (np. „about/around thirty̶...

THROUGH, ACROSS, czy ALONG

Przyimek „across” ‘przez’ używany jest w do opisania ruchu po powierzchni, przemierzania jakiegoś obszaru np.:(1) Columbus sailed across the Atlantic. Kolumb żeglował przez Atl...

AS ... AS czy THAN

Zdania angielskie, w których porównuje się różne rzeczy pod jakimś wybranym względem, odpowiadają najczęściej jednemu z dwóch głównych schematów składniowych – ze słowem “as ... as” ...

BELOW czy UNDER

Angielskie przyimki "under" i "below" mogą odpowiadać polskiemu słowu 'poniżej'. W tym znaczeniu niejednokrotnie są używane zamiennie, np.:(1a) There was a signature under the photo.(1b) There w...

AS czy THOUGH

Konstrukcje o schemacie przymiotnik/przysłówek + “as”/“though” + reszta zdania odpowiadają polskim zdaniom złożonym typu ‘chociaż..., to...’ i wyrażają brak spełnie...

MINUTE

Rzeczownik “minute” oznacza ‘minutę’. Używamy go prawie zawsze przy podawaniu czasu z dokładnością do minut (w języku polskim wyraz ‘minut’ jest zazwyczaj w takiej ...

Past Perfect

Czasu przeszłego uprzedniego („past perfect”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynność, która odbyła się wcześniej niż inne zdarzenie, które także miało miejsce w przeszłości. ...

ALTERNATIVE czy ALTERNATE

Przymiotnik "alternative" znaczy 'alternatywny'. Używa się go zawsze bezpośrednio przed określanym rzeczownikiem, np.:(1) There must be an alternative option!Musi być jakieś alternatywna możliwość...

CROSS-LEGGED

Właściwe użycie określenia “cross-legged” może sprawiać kłopoty ze względu na podobieństwo do wyrażenia “with one’s legs crossed”. Określenia “cross-legged” o...

WIELE - OKREŚLENIA (MANY CZY MUCH)

Kolejny raz zaczynasz powtarzać materiał od podstaw? Jeśli tak, Angielski. kurs dla wiecznie początkujących jest właśnie dla ciebie!Sprawdź teraz >> Wyrazy “many” i “much” można...

MISPLACE czy DISPLACE

Czasownik "displace" oznacza 'zastępować', np.:(1a) In modern cuisine cream is being displaced by yoghurt.We współczesnej kuchni śmietana jest zastępowana jogurtem.(1b) *In modern cuisine cream is...

OKREŚLANIE CZASU

W języku angielskim typowymi pytaniami o czas są:(1) What time is it?Która godzina?(2) What’s the time now?Która godzina?(3) Can/could you tell me the time?Czy możesz/mógłbyś powiedzieć mi, któr...

APOSTROF (')

Apostrof służy do trzech zasadniczych celów:I. Zastępuje w zapisie jedną lub więcej ze specjalnie opuszczonych liter. Najczęściej używa się apostrofu do zaznaczenia pominiętych celowo liter w ściągnię...

CORPORAL czy CORPOREAL

Przymiotnik “corporal” jest dość formalny i znaczy ‘cielesny’, np.:(1) Corporal punishment is banned in all Polish schools.Kary cielesne są zakazane we wszystkich polskich szko...

MAKE czy DO

  Nudzą cię tradycyjne podręczniki do nauki gramatyki? Angielski #GRAmatyka to fantastyczna gra, w której bohaterem jest Czytelnik.Sprawdź teraz >>   Zarówno c...

Past Perfect Continuous

Czasu przeszłego uprzedniego ciągłego (“past perfect continuous”) używamy przede wszystkim, gdy chcemy opisać czynności lub stany rzeczy, które miały swój początek w przeszłości przed inny...

Business English

Grammar slammer

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Introduction to Grammar Slammer

Welcome to Grammar Slammer! Looking for a specific rule to help you in your writing? Trying to decide between two similar words? A grammar checker helps you, but does not tell you why. Gra...

How to Use Grammar Slammer Deluxe

How to Use Grammar Slammer Deluxe! This program works like any other Web Site. If you can use an Internet browser, you can use Grammar Slammer Deluxe. Marked or Underlined Words Click on any M...

Sentence Fragments

Sentence Fragments (Incomplete Sentences) 1. A sentence must have a subject and a verb if it is to make sense. Incorrect: John, being a friendly computer salesman and baseball fan. (No verb) ...

Słowa

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

Inne

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Poprzedni Następny

Dead Poets Society

INT. ENGLISH CLASSROOM – DAY The junior students enter. They are loaded down with books and look weary. Sitting in the front of the room, staring out the window is JOHN KEATING, the teache...

Nigeria gold rush: toxic quarry

In recent years a mini gold rush has swept through remote parts of Zamfara state, in the arid Sahel region just south of the Sahara, encouraging entire communities to abandon their traditional far...

THE GOLDEN PIPES

THE GOLDEN PIPES They hung all bronzed and shining, on the side of Margath Mountain--the tall and perfect pipes of the organ which was played by some son of God when the world was young. At least...

CHAPTER VIII (Continuation)

Speaking of comic songs and parties, reminds me of a rather curious incident at which I once assisted; which, as it throws much light upon the inner mental working of human nature in general, ought, I...

Troy

Troy Cert 15 Peter Bradshaw Friday May 14, 2004 The Guardian Picture the scene. You are in the offices of Warner Brothers in Los Angeles, pitching a movie about the siege of Troy ...

Egzaminy

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

FCE-regulamin-zapisy-wyniki

Regulamin FCE Do egzaminów University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL), prowadzących do uzyskania First Certificate in English, Certificate in Advanced English oraz ...

commonplace

commonplaceoften seen or happening; powszechny, pospolityIt is a commonplace phenomenon.To powszechne zjawisko. ...

mighty

mightypowerful, important, enormous; potężny, silny, wielkiThe mighty king couldn't have given up like this.Ten potężny król nie mógł się tak poddać. ...

Matura

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

matura z języka angielskiego 2013

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2012

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

matura z języka angielskiego 2011

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się i rozbudowy bazy z rozmowami sterowanymi i tematami na maturę ustną z języka angielskiego. Rozmowy sterowane na maturę ustną z języka angielskiego Tematy na...

Metodyka

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny

TEFL Methodology: Pairwork and Groupwork

PAIRWORK AND GROUPWORK PATTERNS OF INTERACTION: lockstep individual work pairs ‘enemy corners’ opposing teams face to face back to back ‘panel&r...

TEFL Methodology: Syllabus and Timetable

A SYLLABUS is a plan which states exactly what ss should learn in a course. A syllabus is a public document which: 1. consist of a comprehensive list of content itemsproces...

Loading ...